Women [W / 2016-2017]

Day 2 [W / 2016-2017] (15 October 2016 / 15:30 / Centre sportif Solvay - La Hulpe)

Tornadettes

1 - 18


1-7
0-8
0-3
Floorballteam Strijtem
Secretarytombal
RefereesGreffe Jean-Francois / Dutordoir Diego
Total AttendanceUnknown